22-آموزش گزارش چاپی قسمت 3

نکات قسمت بیست و دوم


  • توضیح Report Title
  • لود عکس و تنظیمات عکس در Report Title
  • توضیح تفاوت میان Header , Pageheader و Footer , PageFooter
  • گروه بندی گزارش چاپی
  • ردیف برای شمارش ستر در گزارش چاپی
  • لوگو در گزارش چاپی
  • چن ستونی کردن گزارش چاپی

مدت زمان : 10: 22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.