نصب ۳۰ روزه آزمایشی

پیشنهاد ویژه

نصب 30 روزه آزمایشی روی سرور شما

برای شرکت های بزرگ خصوصی و دولتی

مراحل :

  1. 1-تکلمیل فرم تماس با ما
  2. 2-بررسی تلفنی مشکلات سازمان
  3. 3-جلسه کارشناسی بررسی راهکار
  4. 4-در خواست نصب نسخه آزمایشی بصورت رسمی با امضا مدیر IT سازمان
  5. 5-آماده سازی سرور با حداقل مشخصات زیر :

    RAM : 8 GB
  6. CPU : 2.0 GHZ 4 Core
  7. 6-نصب و راه اندازی نرم افزار رامیکس
  8. 7-آموزش الکترونیکی نرم افزار