فرایند خرید نرم افزار گزارش ساز و داشبورد اطلاعاتی مدیران رامیکس

داشبورد ساز مدیران

    قابلیت های نرم افزار داشبورد مدیریتی

  • داشبورد ساز مدیریتی

  • فرم ساز آنلاین

  • گزارش ساز

  • داشبورد مدیریتی مبتنی بر نقشه

  • گرید های اطلاعاتی پویا

  • و…