تکنيک ها و ابزار به کار رفته در BI

در يك راه حل BI ارائه شده براي يك سازمان، افراد مختلفي در بخش هاي مختلف درگير مي شوند. اين افراد بايد از نرم افزارهاي كاربردي و تكنولوژي هاي مختلف در مراحل مختلف شامل جمع آوري، ذخيره سازي و تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه نتايج به دست آمده، استفاده كنند. براي اين منظور، ابزارهاي مختلفي توسط شركت هاي مختلف تهيه شده اند. ابزارهاي BI نرم افزارهاي کاربردي هستند که براي فرآيندهاي موجود در BI طراحي شده اند و با آنها مي توان اطلاعات را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و آنها را به صورت مناسبي ارائه کرد.
در مراحل مختلف BI با توجه به عمليات مورد نظر در آن مرحله از تکنيک هاي مختلفي استفاده مي شود که در ادامه به بيان آنها خواهيم پرداخت. لازم به ذکر است ابزار طراحي شده نيز بر مبناي اين تکنيک ها هستند.
1-ETL
Data Ware House -2
OLAP- 3
4- داده کاوي (Data Mining)
5- نرم افزارهاي گزارش گيري
6- On-Line Transaction Processing
Intelligent Decision Support System -7
Intelligent Agent -8
Knowledge Management System -9
Supply Chain Management -10
Customer Relationship Management -11
Enterprise Resource Planing- 12
Enterprise Information Management- 13

ابزارها و تکنیک ها در سطوح مختلفی قرار می گیرند به گونه ای که سطوح پایین تر خود، ابزارها و تکنیک های سطوح بالاتر محسوب می شود. می توان گفت برخی از تکنیک ها به صورت افقی (horizontal) و برخی به صورت عمودی (vertical) در هوش تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. تکنیک های افقی تکنیک هایی هستند که در اکثر بخش ها و اجزای هوش تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. مانند OLAP، پردازش های هوشمند، داده کاوی، سیستم های خبره و… تکنیک های عمودی تکنیک هایی هستند که با استفاده از برخی تکنیک های افقی و برخی تکنیک های خاص در حوزه خاصی از فرایند تجاری سازمان کارایی دارند.
از این رو تکنیک های افقی نیازمند دقت بیشتری در پیاده سازی و گسترش هستند به طوری که بتوانند با اجزای مختلف در platform های مختلف در رابطه باشند. پیاده سازی این اجزا بر اساس استانداردهای خوب یکی از چالش های مهم در رابطه با هوش تجاری است.
می توان در معماری هوش تجاری برای سازمان، این دو بخش را از همدیگر جدا کرد و هوش تجاری را سبدی از جنس ابزارهای افقی دانست که هر ابزار عمودی را می توان در آن قرار داد. ایجاد یک معماری افقی ثابت برای یک سازمان، رشد هوش تجاری در آینده را ضمانت می کند.

نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو

نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.