فیلم های اموزشی


قسمت اول

آموزش رشته اتصال

مدت زمان : 31 : 4

نکات قسمت اول اموزش

 • توضیح نحوه اتصال به بانک های اطلاعاتی در نرم افزار رامیکس
 • ساخت یک رشته اتصال نمونه به بانک اطلاعاتی از نوع SQL
 • توضیح نحوه اتصال از طریق ODBC به Oracel Exle sql
 • توضیج قسمت های مدیریت اطلاعات • قسمت دوم

  آموزش ساخت منبع داده

  مدت زمان : 40 : 21

  نکات قسمت دوم اموزش

 • ساخت منبع داده

 • توضیح نحوه ساخت یک منبع داده جدید
 • مدیریت ستون های اطلاعاتی در منبع داده
 • تغییر نام ستون در صورت نیاز
 • ساخت گرید از روی منیع داده موجود و مدیریت دسترسی کاربران به آن گرید
 • ساخت و مدیریت برچسب های اطلاعاتی از روی گرید موجود
 • توضیح قابلیت ها وامکانات گرید از جمله :
  • حذف و اضافه ستون ها
  • مرتب سازی در ستون ها
  • دسته بندی ستون ها
  • تغییر در اندازه ستون ها
 • محدود کردن و جستجو به ازای هر ستون به صورت جداگانه
 • محدود کردن کل اطلاعات گرید
 • توضیح انواع خروجی ها گرید
 • اشتراک گزاری گزارش در درخت گزارشات
 • اضافه کردن ستون اطلاعاتی در منبع داده • قسمت سوم

  آموزش نحوه ساخت منبع داده پارامتریک

  مدت زمان : 14 : 11

  نکات قسمت سوم آموزش

 • ساخت منبع داده پارامتریک از نوع تاریخ
 • تعریف یک پارامتر جدید در منبع داده
 • توضیح قسمت مدیریت پارامتر ها
 • خنثی کردن پارمتر ها در قطعه کد بار گزاری اطلاعات منبع داده • قسمت چهارم

  نحوه ساخت کمبو باکس در پارمتر های منبع داده

  مدت زمان : 15 : 5

  نکات قسمت چهارم

 • در این آموزش نحوه اضافه کردن کمبو باکس داینامیک به گزارش توضیح داده شده :
  • به عنوان مثال می توانید درون صفحه یک کمبو باکس قرار بدهید که اطلاعات استان را از یک جدول واکشی می کند و کاربر با انتخاب نام استان کل گزارش را فیلتر می کند
 • نحوه ساخت منبع داده پارامتریک از نوع کمبو
 • script بار گزاری اطلاعات برای مقادیر کمبو باکس
 • تنظیم مقدار پیش فرض برای پارامتر • قسمت پنجم

  آموزش مدریت کاربران و درخت گزارشات

  مدت زمان : 17 : 14

  نکات قسمت پنجم آموزش

 • ویرایش درخت گزارشات :
  • اضافه کردن زیر مجموعه به گزارش اصلی
  • تنظیم دسترسی ها به درخت گزارشات
 • مدیریت کاربران :
  • ایجاد کاربر جدید
  • قرار دادن کاربر در گروه کاربری
  • تنظیم دسترسی های کاربر
  • تغییر کلمه عبور کاربر
  • تغییر نوع کلمه عبور به کلمه عبور رمز شده
 • مدیریت گروه کاربران :
  • ایجاد گروه کاربری جدید
  • تنظیم دسترسی گروه کاربران
  • تنظیم صفحات سیستم برای گروه کاربران (تخصیص یا عدم تخصیص تمامی قسمت های نرم افزار مانند: نمایش ایکون ها , نمایش گرید های اطلاعاتی , ساخت و دسترسی گزارشات و…)
  • تنظیم صفحات ابتدای سیستم برای گروه کاربران
 • قرار دادن انواع گزارشات در درخت گزارشات : داشبوردها , گیج ها , نمودار ها • قسمت ششم

  طراحی داشبورد پیشرفته مقدماتی

  مدت زمان : 08 : 20

  نکات قسمت ششم

 • ایجاد منبع اطلاعاتی برای داشبورد :
  • ایجاد ابعاد اطلاعاتی جدید از روی ستون تاریخ منبع داده و جوین آن با Dimention تاریخ برای دادن ابعاد اطلاعاتی مانند هفته ماه فصل و نیمسال برای طراحی داشبورد
 • ایجاد داشبورد جدید :
  • نام گزاری داشبورد
  • تخصیص منبع داده به داشبورد
  • تخصیص استفاده کنندگان از داشبورد
  • اشتراک داشبورد در درخت گزارشات
 • طراحی داشبورد
  • نمودار :
   • ایجاد نمودار
   • نمایش مقادیر نمودار
   • Convert کردن نمودار
   • Drill dowon در نمودار
   • تنظیم رنگ ستون های نمودار
   • تغییر نوع نمودار
  • گرید :
   • ایجاد گرید
   • ارتباط گرید با دیگر ایتم های در داشبورد مانند نمودار
   • Pie Chart

   • ساخت
   • تنظیمات
   • lable
   • Tooltip
   • فلترینگ ترکیبی
   • فرمت اعداد
   • نمایش نمودار تحت وب  قسمت هفتم

  اتصال گزارشات به یک دیگر توسط پارمتر

  مدت زمان : 29 : 16

  نکات قسمت هقتم

 • ایجاد فلید جدید در منبع داده برای اتصال گزارشات
 • ایجاد لینک ارسال پارمتر گزارش
 • ارسال پارارمتر از یک گزارش به گزارش دیگر
 • نحوه ساخت لینک گزارش
 • لینک URL , URLmodal
 • نحوه ساخت لینک در گزارش چاپی
 • نحوه اتصال گرید به گزارش چاپی
 • فلید Action در گرید اطلاعاتی


 • قسمت هشتم

  آموزش فرم ساز قسمت اول

  مدت زمان : 29 : 24

  نکات قسمت هشتم

 • در این آموزش تمامی موارد مربوط به ساخت فرم های داینامیک توضیح داده شده است . فرم ساز رامیکس تقریبا تمامی امکانات ساخت یک فرم پویا و کامل را دارد که در آموزش بهتر با امکانات آن آشنا می شوید
 • ایجاد فرم اطلاعاتی :
 • ایجاد ستون اطلاعاتی
 • تو ضیح انواع ایتم های فرم
 • تنظیم ایتم های ورود اطلاعات
 • اجباری کردن پر کردن برخی از فیلد ها توسط کاربر در فرم هنگام ورد اطلاعات
 • تنظیم طول عرض فیلد های فرم
 • کنترل کاراکتر های وردی توسط کاربر با محدود کردن طول فیلد
 • ایجاد فیلد توضیحات به ازای هر فیلد برای راهنمایی به کاربر
 • توضیحات کلی فرم که در ابتدای فرم برای راهنمایی به کاربر
 • ایجاد فلید کمبو باکس منبع داده
 • script لود کمبو باکس منبع داده
 • ایجاد کمبو باکس ساده
 • ساخت منبع داده از روی دیتای فرم • قسمت نهم

  آموزش فرم ساز قسمت دوم

  مدت زمان : 25 : 15

  نکات قسمت نهم

 • نحوه تصحیح عنوان فلید در فرم
 • اعتبار سنجی فلید ها در sql :
  • بررسی یکتایی برخی ستون های اطلاعاتی که توسط کاربر وارد میشود
  • بررسی حالت فرم(مد ویرایش یا وارد کردن اطلاعات )
  • کنترل طول کاراکتر های وارد شد به وسیله اعتبار سنجی sql
 • مقایسه بین دو فیلد


 • قسمت دهم

  آموزش فرم ساز قسمت سوم

  مدت زمان : 37 : 19

  نکات قسمت دهم

 • ارتباط فرم با گرید اطلاعاتی
 • فلید تایید در فرم که توسط کاربر قابل مشاهده نباشد
 • اسکریپت به روز رسانی فلید تایید
 • نحوه ساخت فلید Actoin در فرم
 • ساخت لینک جهت لود کردن برای نمایش فرم یک رکورد خاص
 • ویرایش لینک جهت نمایش یا عدم نمایش گرید فرم و HEADRE
 • ایجاد یک فرمmaster detail • قسمت یازدهم

  آموزش فرم ساز قسمت 4

  مدت زمان : 11 : 9

  نکات قسمت یازدهم

 • ایجاد فرم های پدر فرزندی که مقادیر فرم فرزند متناسب با فرم پدر باشد
 • کد بار گزاری فرم فرزند
 • نحوه اتصال دو فرم با یک دیگر
 • مقدار دهی فرم ازسمت فرم پدر
 • Readonly کردن فرم باز شده


 • قسمت داوزدهم

  کار بر روی پارامترهای گزارش چاپی

  مدت زمان : 39 : 3

  نکات قسمت دوازدهم

 • شما می توانید در گزارشات چاپی پارامتر های فرستاده شده به گزارش را در درون همان گزارش نشان دهید :
 • بدین ترتیب زمانی که به عنوان مثال سرجمع فروش یک استان را در گزارش محاسبه می کنید می توان نام استان را در گزارش نشان داد


 • قسمت سیزدهم

  کمبو باکس های آبشاری در پارامتر ها

  مدت زمان : 22 : 5

  نکات قسمت سیزدهم

 • شما می توانید کمبو باکس هایی به صورت والد فرزندی ایجاد کنید
 • ساخت منبع داده پارامتریک با پارامتر آبشاری
 • ساخت پارمتر های از نوع کمبو که مقادیر انها متناسب با پارامتر بالادستی بار گزاری شود
 • کوری پارامترهای آبشاری


 • قسمت جهاردهم

  اعطای دسترسی به کاربران در سطح رکورد اطلاعاتی

  مدت زمان : 07 : 12

  نکات قسمت چهاردهم

 • Row Level Permision
 • با استفاده از پارامتر های سطح کاربر می توان رکورد هایی که مختص هر کاربر است را مشاهده کرد به عنوان مثال کارمندان تهران فقط موارد مربوط به شهر تهران را مشاهده کنن
 • ساخت منبع داده با منبع داده سطح کاربر
 • ساخت پارامترهای اشتراکی که به ازای هر کاربر مقدار میگیرد
 • ساخت جدول اطلاعاتی از رشته با تابع split
 • تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با تابع DLF
 • کار با پامتر های مخفی


 • قسمت پانزدهم

  مدیریت داده های حجیم

  مدت زمان : 52 : 16

  نکات قسمت پانزدهم

 • داده حجیم :Big Data
 • در این فیلم آموزش نحوه بارگزاری و بهینه کردن واکشی اطلاعات با حجم میلیون رکورد را در نرم افزار رامیکس آموزش داده ایم
 • تنظیمات مدیریت دیتا برای داده های حجیم
 • تلفیق بیگ دیتا و گزاراشات پارامتریک


 • قسمت شانزدهم

  ایجاد داشبورد مبتنی بر نقشه طیف رنگی

  مدت زمان : 58 : 11

  نکات قسمت شانزدهم

 • در این فیلم ساخت داشبورد های اطلاعاتی مبتنی بر نقشه رنگی آموزش داده می شود
 • برای ساخت داشبورد های مبتنی بر نقشه شما نیاز به فایل هایی تحت عنوان Shape دارید که درون فایل آموزشی قرار داده شده است
 • ساخت نقشه رنگی
 • import کردن فایل نقشه
 • اتصال دیتای نقشه با دیتا موجود
 • قابلیت چند انتخابی در نقشه
 • چند مقداری کردن فیلد محاسبه نقشه
 • توضیح high Light Condetion


 • قسمت هفدهم

  ایجاد داشبورد مبتنی بر نقشه GIS

  مدت زمان : 46 : 6

  نکات قسمت هفدهم

 • در این فیلم ساخت داشبورد های اطلاعاتی مبتنی بر نقشه GIS آموزش داده می شود
 • نحوه ساخت داشبود مبتنی بر نقشه براساس طول و عرض جغرافیایی آموزش داده می شود
 • Convert کردن نقشه
 • استفاده از طول و عرض جغرافیایی برای لود مکان ها در نقشه
 • Edit کردن رنگ ها در Bubble Map
 • توضیح ساختار Geo Point Map
 • توضیح ساختار Pie Map


 • قسمت هجدهم

  منبع داده از نوع LookUp وافزودن توضیحات در قسمت پارامتر ها

  مدت زمان : 01 : 6

  نکات قسمت هجدهم

 • در این فیلم آموزشی نحوه ساخت منبع داده پارمتریک از نوع Look Up توضیح داده شده است
 • ساخت منبع داده پارامتریک از نوع پارامتر Lookup
 • توضیح عملکرد where در منبع داده از نوع Lookup
 • قطعه کد بارگزاری پارامتر Lookup
 • توضیح پارامترهای زمان اجرا
 • پارامتر از نوع توضیحات


 • قسمت نوزدهم

  توضیحات تغییرات نرم افزار رامیکس تا تاریخ 95/08/15

  مدت زمان : 22 : 25

  نکات قسمت نوزدهم

 • تغییر فونت کلی سیستم
 • ایجاد لایه امنیتی برای SQL-Injaction
 • اضافه کردن قابلیت های برای گیج
 • مقدار پیش فرض داینامیک در فرم
 • اضافه کردن جزیات در رکورد
 • واکشی نام فارسی فلید از قسمت توضحات در SQLServer
 • ثبت اطلاعات در فرم ساز به وسیله Exel
 • طراحی داشبورد مبتنی بر Html
 • قابلیت کنترل برای گزارشات
 • و…


 • قسمت بیستم

  گزارش چاپی قسمت اول

  مدت زمان : 09 : 22

  نکات قسمت بیستم

 • توضیح editor تحت وب Stimolsoft
 • توضیح کلی قابلیت های نرم افزار گزارش گیر Stimolsoft
 • توضیح قسمت Dectionory
 • اولیت بندی نمایش گزارارشات در صورت داشتن چندین صفحه گزارش
 • نمایش مقادر نهایی به ازای هر فلید از گزارش در انتهای همان فیلد مانند: (جمع کل میانگین و..)
 • تغییر فرمت نمایش اعداد برای خوانایی بیشتر اعدادی که طول زیاد داشته باشند
 • تنظیمات گرافیکی هر سلول از گزارش
 • توضیح تنظیمات text (فونت سایز متن و رنگ ..)


 • قسمت بیست و یکم

  گزارش چاپی قسمت دوم

  مدت زمان : 29 : 20

  نکات قسمت بیست و یکم

 • نحوه بار گزاراری اطلاعات گزارش چاپی در نرم افزار رامیکس
 • انواع خروجی ها در نرم افزار در قسمت گزارش چاپی
 • مدیریت ستون های تکراری
 • فیلتر کردن گزارش چاپی
 • ترکیب ستون های اطلاعاتی
 • ایجاد فلید محاسباتی
 • توضیح Data Bar Condetion

 • قسمت بیست و دوم

  گزارش چاپی قسمت سوم

  مدت زمان : 10 : 22

  نکات قسمت بیست و دوم

 • توضیح Report Title
 • باذ گزاری عکس و تنظیمات عکس در Report Title
 • توضیح تفاوت میان Header , Pageheader و Footer , PageFooter
 • گروه بندی گزارش چاپی
 • ایجاد ریدیف در گزاراش چاپی
 • الحاق لوگو در گزارش چاپی
 • چند ستونی کردن گزارش چاپی

 • قسمت بیست و سوم

  گزارش چاپی قسمت چهارم

  مدت زمان : 57 : 10

  نکات قسمت بیست وسوم

 • آموز ش گزارش متقاطع (pivot)
 • اضافه کردن ستون ها وستر ها وفلید محاسباتی
 • چیدمان متن در CrassTab
 • نمایش یا عدم نمایش Summery در Pivot
 • دو مقداری کردن فیلد محاسباتی
 • نمایش دو صفحه از گزارش به صورت همزمان

 • قسمت بیست چهارم

  گزارش چاپی قسمت پنجم

  مدت زمان : 53 : 15

  نکات قسمت بیست وچهارم

 • اتصال گزارشات به یک دیگر در محیط عملیاتی
 • نمایش یا عدم نمایش قسمت های گزارش با مقدار دهی پارامتر ها در لینک
 • باز کردن گزاراش های موجود یک صفحه در صفحه جدید
 • ارتباط بین دو منبع داده برای گزارش گیری
 • اضافه کردن توابع خاص کاربر به گزارشات
 • اتصال گزارشات به یک دیگر به همراه ارسال پارامتر برای گزارشات پارامتری

 • قسمت بیست و پنجم

  گزارش چاپی قسمت ششم

  مدت زمان : 29 : 17

  نکات قسمت بیست و پنجم

 • طراحی نمودار
 • تغییر نوع نمایش فلید ها (داده از نوع بولین نمایش به صورت تیک و ضربدر)
 • ساخت دیتا از دیتای موجود
 • ساخت نمودار
 • تنظیمات نمایش نمودار
 • ایجاد سری روی نمودار
 • گزارش از نوع برچسب
 • استفاده از بارکد در گزارش
 • Panel در گزارش چاپی

 • قسمت بیست وششم

  طراحی داشبورد HTML

  مدت زمان : 21 : 21

  نکات قسمت بیست وششم

 • ساخت داشبورد HTML
 • آپلود فایل برای صفحه html
 • اشتراک گزاری گزارشات html
 • توضیح قسمت های editor تحت وب ramix
 • قرار دادن ایتم ها و گزارشات موجود در نرم افزار رامیکس در صفحه html
 • معرفی و توضیح کامپونت های بوت استزپ
 • معرفی وتوضیح filp
 • ساخت یک صفحه بوت استرپی

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.