18-منبع داده پارمتریک از نوع Lookup و افزودن توضیحات در قسمت پارامترها

نکات قسمت هجدهم


  • در این فیلم آموزشی نحوه ساخت منبع داده پارمتریک از نوع Look Up توضیح داده شده است
  • ساخت منبع داده پارامتریک از نوع پارامتر Lookup
  • توضیح عملکرد where در منبع داده از نوع Lookup
  • اسکریپت پارامتر Lookup
  • توضیح پارامتر زمان اجرا
  • پارامتر از نوع توضیحات

مدت زمان : 01 :6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.