25-آموزش گزارش چاپی قسمت 6

نکات قسمت بیست و پنجم


  • طراحی نمودار
  • تغییر نوع نمایش فلید ها (داده از نوع بولین نمایش به صورت تیک و ضربدر)
  • ساخت دیتا از دیتای موجود
  • ساخت نمودار
  • تنظیمات نمایش نمودار
  • ایجاد سری روی نمودار
  • گزارش از نوع برچسب
  • استفاده از بارکد در گزارش
  • Panel در گزارش چاپی

مدت زمان : 29 : 17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.