نصب سی روزه آزمایشی

نصب 30 روزه آزمایشی روی سرور شما

برای شرکت های بزرگ خصوصی و دولتی

 1. تکلمیل فرم تماس با ما
 2. بررسی تلفنی مشکلات سازمان
 3. جلسه کارشناسی بررسی راهکار
 4. در خواست نصب نسخه آزمایشی بصورت رسمی با امضا مدیر IT سازمان
 5. آماده سازی سرور با حداقل مشخصات زیر :
  RAM : 8 GB
  CPU : 2.0 GHZ 4 Core
 6. نصب و راه اندازی نرم افزار رامیکس
 7. آموزش الکترونیکی نرم افزار