قیمت

پکیج برنزی

 • ۲۰ کاربر
 • ۵۰ منبع داده
 • ۲۰ فرم
 • ۱۰۰ داشبورد
 • نصب و راه اندازی
 • شش ماه پشتیبانی رایگان

پکیج نقره ای

 • ۱۰۰ کاربر
 • ۱۰۰ منبع داده
 • ۵۰ فرم
 • ۵۰۰ داشبورد
 • نصب و راه اندازی
 • شش ماه پشتیبانی رایگان

پکیج طلایی

 • نامحدود کاربر
 • نامحدود منبع داده
 • نامحدود فرم
 • نامحدود داشبورد
 • نصب و راه اندازی
 • یکسال پشتیبانی رایگان