فیلم های آموزشی در یک نگاه

قسمت اول

آموزش رشته اتصال

مدت زمان : 31 : 4

نکات قسمت اول آموزش

 • توضیح نحوه اتصال به بانک های اطلاعاتی در نرم افزار رامیکس
 • ساخت یک رشته اتصال نمونه به بانک اطلاعاتی از نوع SQL
 • توضیح نحوه اتصال از طریق ODBC به Oracle Excel sql
 • توضیح قسمت های مدیریت اطلاعات


داشبورد ساز

قسمت دوم

آموزش ساخت منبع داده

مدت زمان : 40 : 21

نکات قسمت دوم آموزش

 • ساخت منبع داده
 • توضیح نحوه ساخت یک منبع داده جدید
 • مدیریت ستون های اطلاعاتی در منبع داده
 • تغییر نام ستون در صورت نیاز
 • ساخت گرید از روی منیع داده موجود و مدیریت دسترسی کاربران به آن گرید
 • ساخت و مدیریت برچسب های اطلاعاتی از روی گرید موجود
 • توضیح قابلیت ها وامکانات گرید از جمله :

  • حذف و اضافه ستون ها
  • مرتب سازی در ستون ها
  • دسته بندی ستون ها
  • تغییر در اندازه ستون ها
 • محدود کردن و جستجو به ازای هر ستون به صورت جداگانه
 • محدود کردن کل اطلاعات گرید
 • توضیح انواع خروجی ها گرید
 • اشتراک گزاری گزارش در درخت گزارشات
 • اضافه کردن ستون اطلاعاتی در منبع دادهقسمت سوم

آموزش نحوه ساخت منبع داده پارامتریک

مدت زمان : 14 : 11

نکات قسمت سوم آموزش

 • ساخت منبع داده پارامتریک از نوع تاریخ
 • تعریف یک پارامتر جدید در منبع داده
 • توضیح قسمت مدیریت پارامتر ها
 • خنثی کردن پارمتر ها در قطعه کد بار گزاری اطلاعات منبع دادهقسمت چهارم

نحوه ساخت کمبو باکس در پارمتر های منبع داده

مدت زمان : 15 : 5

نکات قسمت چهارم

 • در این آموزش نحوه اضافه کردن کمبو باکس داینامیک به گزارش توضیح داده شده :

  • به عنوان مثال می توانید درون صفحه یک کمبو باکس قرار دهید که اطلاعات استان را از یک جدول واکشی می کند و کاربر با انتخاب نام استان کل گزارش را فیلتر می کند
 • نحوه ساخت منبع داده پارامتریک از نوع کمبو
 • قطعه کد بار گزاری اطلاعات برای مقادیر در کمبو باکس
 • تنظیم مقدار پیش فرض برای پارامترقسمت پنجم

آموزش مدیریت کاربران و درخت گزارشات

مدت زمان : 17 : 14

نکات قسمت پنجم آموزش

 • ویرایش درخت گزارشات :

  • اضافه کردن زیر مجموعه به گزارش اصلی
  • تنظیم دسترسی ها به درخت گزارشات
 • مدیریت کاربران :

  • ایجاد کاربر جدید
  • قرار دادن کاربر در گروه کاربری
  • تنظیم دسترسی های کاربر
  • تغییر کلمه عبور کاربر
  • تغییر نوع کلمه عبور به کلمه عبور رمز شده
 • مدیریت گروه کاربران :

  • ایجاد گروه کاربری جدید
  • تنظیم دسترسی گروه کاربران
  • تنظیم صفحات سیستم برای گروه کاربران (تخصیص یا عدم تخصیص تمامی قسمت های نرم افزار مانند: نمایش ایکون ها , نمایش گرید های اطلاعاتی , ساخت و دسترسی گزارشات و…)
  • تنظیم صفحات ابتدای سیستم برای گروه کاربران
 • قرار دادن انواع گزارشات در درخت گزارشات : داشبوردها , گیج ها , نمودار هاقسمت ششم

طراحی داشبورد پیشرفته مقدماتی

مدت زمان : 08 : 20

نکات قسمت ششم

 • ایجاد منبع اطلاعاتی برای داشبورد :

  • ایجاد ابعاد اطلاعاتی جدید از روی ستون تاریخ منبع داده و اتصال  آن با Dimension تاریخ برای اضفه نمودن ابعاد اطلاعاتی مانند هفته ماه فصل و نیمسال برای طراحی داشبورد
 • ایجاد داشبورد جدید :

  • نام گذاری داشبورد
  • تخصیص منبع داده به داشبورد
  • تخصیص استفاده کنندگان از داشبورد
  • اشتراک داشبورد در درخت گزارشات
 • طراحی داشبورد
  • نمودار :

   • ایجاد نمودار
   • نمایش مقادیر نمودار
   • Convert کردن نمودار
   • Drill dowon در نمودار
   • تنظیم رنگ ستون های نمودار
   • تغییر نوع نمودار
  • گرید :

   • ایجاد گرید جدید
   • ارتباط گرید با دیگر گزارش ها مانند نمودار و…
   • Pie Chart
   • تنظیمات گرید اطلاعاتی
   • label
   • Tool-tip
   • فیلترینگ ترکیبی
   • نمایش نمودار تحت وبقسمت هفتم

اتصال گزارشات به یک دیگر توسط پارمتر

مدت زمان : 29 : 16

نکات قسمت هقتم

 • ایجاد فیلد جدید در منبع داده برای اتصال گزارشات
 • ایجاد لینک ارسال پارمتر گزارش
 • ارسال پارارمتر از یک گزارش به گزارش دیگر
 • نحوه ساخت لینک گزارش
 • لینک URL , URL-modal
 • نحوه ساخت لینک در گزارش چاپی
 • نحوه اتصال گرید به گزارش چاپی
 • فیلد Action در گرید اطلاعاتیقسمت هشتم

آموزش فرم ساز قسمت اول

مدت زمان : 29 : 24

نکات قسمت هشتم

 • در این آموزش تمامی موارد مربوط به ساخت فرم های داینامیک توضیح داده شده است . فرم ساز رامیکس تقریبا تمامی امکانات ساخت یک فرم پویا و کامل را دارا میباشد که در آموزش بهتر با امکانات آن آشنا می شوید
 • ایجاد فرم اطلاعاتی :
 • ایجاد ستون اطلاعاتی
 • توضیح انواع ایتم های فرم
 • تنظیم ایتم های ورود اطلاعات
 • اجباری نمودن تکمیل برخی از فیلد ها توسط کاربر در فرم هنگام ورد اطلاعات
 • تنظیم طول عرض فیلد های فرم
 • کنترل کاراکتر های ورودی توسط کاربر با محدود کردن طول فیلد
 • ایجاد فیلد توضیحات به ازای هر فیلد برای راهنمایی به کاربر
 • توضیحات کلی فرم در ابتدای فرم برای راهنمایی به کاربر
 • ایجاد فیلد کمبو باکس منبع داده
 • قطعه کد بارگزاری کمبو باکس منبع داده
 • ایجاد کمبو باکس ساده
 • ساخت منبع داده از روی دیتای فرمقسمت نهم

آموزش فرم ساز قسمت دوم

مدت زمان : 25 : 15

نکات قسمت نهم

 • نحوه تصحیح عنوان فلید در فرم
 • اعتبار سنجی فلید ها در sql :

  • بررسی یکتایی برخی ستون های اطلاعاتی که توسط کاربر وارد میشود
  • بررسی حالت فرم(مد ویرایش یا وارد کردن اطلاعات )
  • کنترل طول کاراکتر های وارد شد به وسیله اعتبار سنجی sql
 • مقایسه بین دو فیلدقسمت دهم

آموزش فرم ساز قسمت سوم

مدت زمان : 37 : 19

نکات قسمت دهم

 • ارتباط فرم با گرید اطلاعاتی
 • فیلد تایید در فرم که توسط کاربر قابل مشاهده نباشد
 • قطعه کد به روز رسانی فیلد تایید
 • نحوه ساخت فلید Action در فرم
 • ساخت لینک جهت لود کردن برای نمایش فرم یک رکورد خاص
 • ویرایش لینک جهت نمایش یا عدم نمایش گرید فرم و HEADRE
 • ایجاد یک فرمmaster detailقسمت یازدهم

آموزش فرم ساز قسمت 4

مدت زمان : 11 : 9

نکات قسمت یازدهم

 • ایجاد فرم های پدر فرزندی که مقادیر فرم فرزند متناسب با فرم پدر مقادیر دریافت میکند
 • قطعه کد بار گزاری فرم فرزند
 • نحوه اتصال دو فرم با یک دیگر
 • مقدار دهی فرم ازسمت فرم پدر
 • Readonly کردن فرم باز شدهقسمت داوزدهم

کار بر روی پارامترهای گزارش چاپی

مدت زمان : 39 : 3

نکات قسمت دوازدهم

 • شما می توانید در گزارشات چاپی پارامتر های فرستاده شده به گزارش را در درون همان گزارش نشان دهید :
 • بدین ترتیب زمانی که به عنوان مثال سرجمع فروش یک استان را در گزارش محاسبه می کنید می توان نام استان را در گزارش نشان دادقسمت سیزدهم

کمبو باکس های آبشاری در پارامتر ها

مدت زمان : 22 : 5

نکات قسمت سیزدهم

 • شما می توانید کمبو باکس هایی به صورت پدر فرزندی ایجاد کنید
 • ساخت منبع داده پارامتریک با پارامتر آبشاری
 • ساخت پارمتر های از نوع کمبو که مقادیر انها متناسب با پارامتر بالادستی بار گزاری شود
 • کوئری پارامترهای آبشاریقسمت جهاردهم

اعطای دسترسی به کاربران در سطح رکورد اطلاعاتی

مدت زمان : 07 : 12

نکات قسمت چهاردهم

 • Row Level Permision
 • با استفاده از پارامتر های سطح کاربر می توان رکورد هایی که مختص هر کاربر است را مشاهده کرد به عنوان مثال کارمندان تهران فقط موارد مربوط به شهر تهران را مشاهده کنند
 • ساخت منبع داده با منبع داده سطح کاربر
 • ساخت پارامترهای اشتراکی که به ازای هر کاربر مقدار میگیرد
 • ساخت جدول اطلاعاتی از رشته با تابع split
 • تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با تابع DLF
 • کار با پامتر های مخفیقسمت پانزدهم

مدیریت داده های حجیم

مدت زمان : 52 : 16

نکات قسمت پانزدهم

 • داده حجیم :Big Data
 • در این فیلم آموزش نحوه بارگزاری و بهینه نمودن واکشی اطلاعات با حجم میلیون رکورد را در نرم افزار رامیکس آموزش داده ایم
 • تنظیمات مدیریت دیتا برای داده های حجیم
 • تلفیق بیگ دیتا و گزاراشات پارامتریکقسمت شانزدهم

ایجاد داشبورد مبتنی بر نقشه طیف رنگی

مدت زمان : 58 : 11

نکات قسمت شانزدهم

 • در این فیلم ساخت داشبورد های اطلاعاتی مبتنی بر نقشه رنگی آموزش داده می شود
 • برای ساخت داشبورد های مبتنی بر نقشه شما نیاز به فایل هایی تحت عنوان Shape دارید که درون فایل آموزشی قرار داده شده است
 • ساخت نقشه رنگی
 • وارد کردن فایل نقشه(import )
 • اتصال دیتای نقشه با دیتا موجود
 • قابلیت چند انتخابی در نقشه
 • چند مقداری کردن فیلد محاسبه نقشه
 • توضیح high Light Condetionقسمت هفدهم

ایجاد داشبورد مبتنی بر نقشه GIS

مدت زمان : 46 : 6

نکات قسمت هفدهم

 • در این فیلم ساخت داشبورد های اطلاعاتی مبتنی بر نقشه GIS آموزش داده می شود
 • نحوه ساخت داشبود مبتنی بر نقشه براساس طول و عرض جغرافیایی آموزش داده می شود
 • Convert کردن نقشه
 • استفاده از طول و عرض جغرافیایی برای لود مکان ها در نقشه
 • Edit کردن رنگ ها در Bubble Map
 • توضیح ساختار Geo Point Map
 • توضیح ساختار Pie Mapقسمت هجدهم

منبع داده از نوع LookUp وافزودن توضیحات در قسمت پارامتر ها

مدت زمان : 01 : 6

نکات قسمت هجدهم

 • در این فیلم آموزشی نحوه ساخت منبع داده پارمتریک از نوع Look Up توضیح داده شده است
 • ساخت منبع داده پارامتریک از نوع پارامتر Lookup
 • توضیح عملکرد where در منبع داده از نوع Lookup
 • قطعه کد بارگزاری پارامتر Lookup
 • توضیح پارامترهای زمان اجرا
 • پارامتر از نوع توضیحاتقسمت نوزده

گزارش چاپی قسمت اول

مدت زمان : 09 : 22

نکات قسمت نوزده

 • توضیح editor تحت وب Stimolsoft
 • توضیح کلی قابلیت های نرم افزار گزارش گیر Stimolsoft
 • توضیح قسمت Dectionory
 • اولیت بندی نمایش گزارارشات در صورت داشتن چندین صفحه گزارش
 • نمایش مقادر نهایی به ازای هر فلید از گزارش در انتهای همان فیلد مانند: (جمع کل میانگین و..)
 • تغییر فرمت نمایش اعداد برای خوانایی بیشتر اعدادی که طول زیاد داشته باشند
 • تنظیمات گرافیکی هر سلول از گزارش
 • توضیح تنظیمات text (فونت سایز متن و رنگ ..)قسمت بیستم

گزارش چاپی قسمت دوم

مدت زمان : 29 : 20

نکات قسمت بیستم

 • نحوه بار گزاری اطلاعات گزارش چاپی در نرم افزار رامیکس
 • انواع خروجی ها در نرم افزار در قسمت گزارش چاپی
 • مدیریت ستون های تکراری
 • فیلتر کردن گزارش چاپی
 • ترکیب ستون های اطلاعاتی
 • ایجاد فلید محاسباتی
 • توضیح Data Bar Condetionقسمت بیست و یکم

گزارش چاپی قسمت سوم

مدت زمان : 10 : 22

نکات قسمت بیست و یکم

 • توضیح Report Title
 • بارگزاری عکس و تنظیمات عکس در Report Title
 • توضیح تفاوت میان Header , Page-header و Footer , Page-footer
 • گروه بندی گزارش چاپی
 • ایجاد ردیف در گزاراش چاپی
 • الحاق لوگو در گزارش چاپی
 • چند ستونی کردن گزارش چاپیقسمت بیست و دوم

گزارش چاپی قسمت چهارم

مدت زمان : 57 : 10

نکات قسمت بیست و دوم

 • آموزش گزارش متقاطع (pivot)
 • اضافه کردن ستون ها وفیلد محاسباتی
 • چیدمان متن در CrassTab
 • نمایش یا عدم نمایش Summery در Pivot
 • دو مقداری کردن فیلد محاسباتی
 • نمایش دو صفحه از گزارش به صورت همزمانقسمت بیست سوم

گزارش چاپی قسمت پنجم

مدت زمان : 53 : 15

نکات قسمت بیست سوم

 • اتصال گزارشات به یک دیگر در محیط عملیاتی
 • نمایش یا عدم نمایش قسمت های گزارش با مقدار دهی پارامتر ها در لینک
 • باز کردن گزاراش های موجود یک صفحه در صفحه جدید
 • ارتباط بین دو منبع داده برای گزارش گیری
 • اضافه کردن توابع خاص کاربر به گزارشات
 • اتصال گزارشات به یک دیگر به همراه ارسال پارامتر برای گزارشات پارامتریقسمت بیست و چهارم

گزارش چاپی قسمت ششم

مدت زمان : 29 : 17

نکات قسمت بیست و چهارم

 • طراحی نمودار
 • تغییر نوع نمایش فیلد ها (داده از نوع bool و نمایش به صورت تیک و ضربدر)
 • ساخت دیتا از دیتای موجود
 • ساخت نمودار
 • تنظیمات نمایش نمودار
 • ایجاد سری روی نمودار
 • گزارش از نوع برچسب
 • استفاده از بارکد در گزارش
 • Panel در گزارش چاپیقسمت بیست وپنجم

طراحی داشبورد HTML

مدت زمان : 21 : 21

نکات قسمت بیست وپنجم

 • ساخت داشبورد HTML
 • آپلود فایل برای صفحه html
 • اشتراک گذاری گزارشات html
 • توضیح قسمت های editor تحت وب ramix
 • قرار دادن ایتم ها و گزارشات موجود در نرم افزار رامیکس در صفحه html
 • معرفی و توضیح کامپونت های بوت استزپ
 • معرفی وتوضیح filp
 • ساخت یک صفحه بوت استرپ