26-آموزش گزارشات HTML قسمت اول

26-آموزش گزارشات HTML قسمت اول

نکات قسمت بیست و ششم ساخت داشبورد HTML آپلود فایل برای صفحه html اشتراک گزاری گزارشات html توضیح قسمت های...

25-آموزش گزارش چاپی قسمت 6

25-آموزش گزارش چاپی قسمت 6

نکات قسمت بیست و پنجم طراحی نمودار تغییر نوع نمایش فلید ها (داده از نوع بولین نمایش به صورت تیک...

24-آموزش گزارش چاپی قسمت 5

24-آموزش گزارش چاپی قسمت 5

نکات قسمت بیست و چهارم اتصال گزارشات به یک دیگر در محیط عملیاتی نمایش یا عدم نمایش قسمت های گزارش...

23-آموزش گزارش چاپی قسمت 4

23-آموزش گزارش چاپی قسمت 4

نکات قسمت بیست و سوم اموز ش گزارش متقاطع (pivot) اضافه کردن ستون ها وستر ها وفلید محاسباتی چینش متن...

22-آموزش گزارش چاپی قسمت 3

22-آموزش گزارش چاپی قسمت 3

نکات قسمت بیست و دوم توضیح Report Title لود عکس و تنظیمات عکس در Report Title توضیح تفاوت میان Header...

21-آموزش گزارش چاپی قسمت 2

21-آموزش گزارش چاپی قسمت 2

نکات قسمت بیست و یکم نحوه بازیابی اطلاعات گزارش چاپی در نرم افزار رامیکس انواع خروجی ها در نرم افزار...

20-آموزش گزارش چاپی قسمت 1

20-آموزش گزارش چاپی قسمت 1

نکات قسمت بیستم توضیح editor تحت وب Stimolsoft توضیح کلی راجب قابلیت های نرم افزار گزارش گیر Stimolsoft توضیح قسمت...