نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو

آشنایی با Qlik Sense

شرکت Qlik تعدادی از راهکارهای هوش تجاری (BI) را برای تحلیل داده ها و مصورسازی داده ها ارائه می دهد...

داشبورد اطلاعاتی سازمانی

آشنایی با Junk Dimension

در طراحی انبار داده مکررا در وضعیتی قرار می گیریم که فیلدهای نشان دهنده با مقدار Yes/NO در سیستم عملیاتی...

داشبورد آماری مدیران

بُعد تطبیق داده (Conformed Dimension)

در انبار داده یک Conformed Dimension برای هر fact ای که به آن مربوط است تنها یک معنی دارد. Conformed...

نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو

سیستم مدیریت منابع انسانی

برای توصیف سیستم مدیریت منابع انسانی بهتر است ابتدا معنای مدیریت منابع انسانی را بدانیم، پایگاه بیزنس دیکشنری آن را...

سنجش عملکرد سازمان

معرفی ابزاری برای سنجش عملکرد نرم افزارهای هوش تجاری (Gartner Peer Insights) برای خریداران

Crowd sourcing یا جمع سپاری به یکی از شکلهای معمول ارزیابی و نظرخواهی در همه صنایع از هتلداری گرفته تا...

فرم های یک پارچه سازی اطلاعات سازمانی

مقدمه بر جدوال حقایق (Facts Table) در انباره داده

در ادامه مباحث مربوط به انبار داده، یکی دیگر از مفاهیم انبار داده را بررسی می کنیم. جدول حقایق جدولی...

جمع آوری اطلاعاتی سازمانی

جامعیت داده ها در انباره داده ( Data Integrity)

Data Integrity یا جامعیت دادها که گاهی به یکپارچگی داده ها هم ترجمه شده است، به اعتبار داده ها اشاره...

نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

بررسی ساختارانباره داده (Data werehouse)

سیستم های انبار داده مختلف، ساختارهای متفاوتی دارند. بعضی از سیستمها یک Operational Data Store یا محل ذخیره داده های...

داشبورد جمع اوری اطلاعات

آیا هر سازمان نیاز به طراحی انباره داده دارد ؟

بسیاری از سیستم های سازمانی مانند سیستم ERP با هدف فراهم کردن بینش تجاری پیاده سازی شده اند، ولی چنین...

طراحی انباره داده مدیران نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو

LINQ چیست ؟

LINQ مخفف Language Integrated Query به معنای زبان پرس و جوی یکپارچه است که در دات نت نسخه 3.5 معرفی...