هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمان

مقدمه ای بر BI

هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی چـکیده: در این نوشتار آثار مثبتی که هوش تجاری (BI=BUSINESS INTELLEGENCE) بر تصمیمات عمده...

نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

نمونه‌ای از کد اس کیوال جهت درج تبلیغات مخفی شده‌ی در رکوردهای سایت

مدتی هست در لاگ‌های ELMAH سایت، یک چنین تزریق‌های اس کیوال ناموفقی مشاهده می‌شوند: اگر اخیرا به دیتابیس شما رکوردهایی...

داشبورد مدیران

بالابردن کارآیی Entity Framework

امروزه اهمیت استفاده از Entity Framework بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ اما در صورتی که به مفاهیم ابتدایی آن آشنایی...

داشبوزد وزارت راه نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

طراحی جدول اشاره گر فایل های پیوستی

سناریو‌ی زیر را در نظر بگیرید: می‌خواهید پروژه‌ای را انجام دهید که شامل جداول زیر است: مقالات، اخبار، گالری تصاویر،...

داشبوزد وزارت راه نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

بهینه سازی کوئری LINQ

یکی از جذاب‌ترین لحظات کار با LINQ و EF زمانی است که به خاطر افزایش حجم دیتا، کوئری خود را...

داشبوزد وزارت راه نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

آشنایی مقدماتی با SQL server

SQl Server – در مدل رابطه‌ای داده‌ها، زبان ساختارمند پرسش‌ها یا اس‌کیوال یا ‌سی‌کوال ( Structured Query Language – SQL...

داشبوزد وزارت راه نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

مشکل سطح دسترسی به OpenRowSet

سلام دوستان، متاسفانه خیلی از ماها هنگامی که داریم با SQL Server کار میکنیم همیشه با دسترسی SA فعالیت میکنیم...

داشبوزد وزارت راه نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

باز کردن فایل های XML در SQL Server

یکی از قابلیت های SQL Server کار کردن با مستندات XML هست، یعنی شما می توانید خروجی کوئری ها را...

داشبوزد وزارت راه نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

استفاده از قابلیت CASCADE در UPDATEها و DELETEها

در اکثر مواقع برای حذف کردن و یا آپدیت کردن سطرها و سطرهای مرتبط در جدوال مربوطه از Stored Procedureها...

نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

آشنایی با مفاهیم Row Level Security در SQL Server

فرض کنید که ما در SQL Server جدولی داریم که در آن اطلاعات تامین کنندگان و سفارشات قرار دارد. این...