اخبار

شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد به جمع شرکت های دانش بنیان پیوست .

شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد به جمع شرکت های دانش بنیان پیوست .

شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد به جمع شرکت های دانش بنیان پیوست و نرم افزار داشبورد اطلاعاتی مدیران رامیکس به...

تغییرات

تغییرات

رفع مشکل دسترسی قابلیت فیلترینگ پیشرفته قابلیت تغییر Theme چارت ها