خدمات هوش تجاری و طراحی داشبورد اطلاعاتی

خدمات هوش تجاری و طراحی داشبورد اطلاعاتی

برای طراحی داشبورد های اطلاعاتی این سول مطرح است که از کجا شروع کنیم ؟ داشبورد ها بر چه مبنی  میبایست طراحی شوند ؟

بهترین روش طراحی داشبورد اطلاعاتی طراحی داشبورد ها با توجه به نقشه برنامه ریزی استراتژی سازمان است .

مدیران به دنبال محقق شدن اهداف و راهبرد های سازمان خود هستند، این  راهبرد ها خود از شاخص های کلیدی عملکردی  KPI تشکیل شده اند و برای بررسی تحقق استراتژی های سازمان باید شاخص ها محقق شوند و نسبت عملکرد به برنامه شاخص ها نشان دهنده درصد تحقق شاخص هاست .

بسیار خوب !

پس اگر مدیران بتوانند شاخص های کلیدی سازمان خود را بصورت داشبورد های اطلاعاتی وتحلیلی رصد کنند تمام گلوگاه ها و کاستی ها و نقاط قوت سازمان خود را شناسایی می کنند و می توانند با عملیات DRILL DOWN  تا عمق اطلاعات شاخص ها پایین بروند و با سوال و جواب از داشبورد اطلاعاتی به دانش بالایی از اطلاعات خام سازمان دست پیدا کنند  . (سیستم پشتیبانی تصمیم مدیران DSS )

مراحل کار :

۱-شناخت سازمان و فرایند های کلیدی

۲-تکمیل فرم استاندارد شناسنامه قلم و شاخص اطلاعاتی (به ازای هر شاخص یا قلم آماری  ( KRI  -KPI  – PI  – Measure)

۳-شناسایی و بررسی اطلاعات شاخص ها (DataBase Study)

۴-واکشی اطلاعات از منابع داده شاخص ها (OLTP) به  استیج  (STAGE AREA Data Gathering )

۵-طراحی انباره داده (DWH Designing) [Mart -Dimension – Fact]

۶-بررسی نوع واکشی اطلاعات (  Historically LOAD ,   FULL LOAD  , Incremental LOAD )

۷-پالایش اطلاعات و انتقال اطلاعات در زمان بندی مشخص از استیج به انباره داده  (   STAGE AREA   —- ETL —->   DataWareHouse)

۸-طراحی داشبورد های مدیریتی روی کاغذ توسط مدیران به ازای هر شاخص (Sketch )

۹-شناسایی سطوح دسترسی کاربران و محرمانگی اطلاعات  در نرم افزار رامیکس

۱۰-طراحی داشبورد های اطلاعاتی در نرم افزار رامیکس

۱۱-دسته بندی داشبورد ها و گزارشات و برقراری لینک بین داشبورد ها  در نرم افزار رامیکس

۱۲-تست و صحت سنجی اطلاعات

۱۳-تحویل و پشتیبانی