۷-اتصال گزارشات به یکدیگر توسط پارامتر

۷-اتصال گزارشات به یکدیگر توسط پارامتر

نکات قسمت هفتم نحوه ساخت گزارشات مدیریتی توسط پارامتر به صورت دید کلی : برای نمایش گزارشات به مدیران سازمان...

۶-طراحی داشبورد پیشرفته مقدماتی

۶-طراحی داشبورد پیشرفته مقدماتی

نکات قسمت ششم ایجاد منبع اطلاعاتی برای داشبورد ایجاد ابعاد اطلاعاتی جدید از روی ستون تاریخ منبع داده و جوین...

۵-آموزش مدیریت کاربران و درخت گزارشات

۵-آموزش مدیریت کاربران و درخت گزارشات

نکات قسمت پنجم ویرایش درخت گزارشات اضافه کردن زیر مجموعه به گزارش اصلی تنظیم دسترسی درخت گزارشات مدیریت کاربران ایجاد...

۴-آموزش نحوه ساختن کمبو باکس در پارامترهای منبع داده

۴-آموزش نحوه ساختن کمبو باکس در پارامترهای منبع داده

نکات قسمت چهارم در این آموزش نحوه اضافه کردن کمبو باکس داینامیک به گزارش توضیح داده شده به عنوان مثال...

۳-آموزش نحوه ساختن منبع داده پارامتریک

۳-آموزش نحوه ساختن منبع داده پارامتریک

نکات قسمت سوم ساخت منبع داده پارامتریک از نوع تاریخ تعریف پارامتر جدید برای منبع داده موجود توضیح مدیریت پارامتر...

۲-آموزش نحوه ساختن منبع داده

۲-آموزش نحوه ساختن منبع داده

نکات قسمت دوم ساخت منبع داده توضیح نحوه ساخت مدیریت ستون ها تغییر نام ستون اعمال محاسبات روی ستون ها...

۱-آموزش رشته های اتصال

۱-آموزش رشته های اتصال

v نکات قسمت اول ساخت انواع کانکشن توضیح رشته اتصال اتصال از طریق ODBC به Oracel Exle sql اتصال انواع...