۱۹-توضیحات تغییرات نرم افزار رامیکس تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۱۹-توضیحات تغییرات نرم افزار رامیکس تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

نکات قسمت نوزدهم تغییر فونت کلی سیستم ایجاد لایه امنیتی برای SQL-Injaction اضافه کردن قابلیت های برای گیج مقدار پیش...