19-توضیحات تغییرات نرم افزار رامیکس تا تاریخ 1395/08/15

19-توضیحات تغییرات نرم افزار رامیکس تا تاریخ 1395/08/15

نکات قسمت نوزدهم تغییر فونت کلی سیستم ایجاد لایه امنیتی برای SQL-Injaction اضافه کردن قابلیت های برای گیج مقدار پیش...