۲۶-آموزش گزارشات HTML قسمت اول

۲۶-آموزش گزارشات HTML قسمت اول

نکات قسمت بیست و ششم ساخت داشبورد HTML آپلود فایل برای صفحه html اشتراک گزاری گزارشات html توضیح قسمت های...

۲۵-آموزش گزارش چاپی قسمت ۶

۲۵-آموزش گزارش چاپی قسمت ۶

نکات قسمت بیست و پنجم طراحی نمودار تغییر نوع نمایش فلید ها (داده از نوع بولین نمایش به صورت تیک...

۲۴-آموزش گزارش چاپی قسمت ۵

۲۴-آموزش گزارش چاپی قسمت ۵

نکات قسمت بیست و چهارم اتصال گزارشات به یک دیگر در محیط عملیاتی نمایش یا عدم نمایش قسمت های گزارش...

۲۳-آموزش گزارش چاپی قسمت ۴

۲۳-آموزش گزارش چاپی قسمت ۴

نکات قسمت بیست و سوم اموز ش گزارش متقاطع (pivot) اضافه کردن ستون ها وستر ها وفلید محاسباتی چینش متن...

۲۲-آموزش گزارش چاپی قسمت ۳

۲۲-آموزش گزارش چاپی قسمت ۳

نکات قسمت بیست و دوم توضیح Report Title لود عکس و تنظیمات عکس در Report Title توضیح تفاوت میان Header...

۲۱-آموزش گزارش چاپی قسمت ۲

۲۱-آموزش گزارش چاپی قسمت ۲

نکات قسمت بیست و یکم نحوه بازیابی اطلاعات گزارش چاپی در نرم افزار رامیکس انواع خروجی ها در نرم افزار...

۲۰-آموزش گزارش چاپی قسمت ۱

۲۰-آموزش گزارش چاپی قسمت ۱

نکات قسمت بیستم توضیح editor تحت وب Stimolsoft توضیح کلی راجب قابلیت های نرم افزار گزارش گیر Stimolsoft توضیح قسمت...