فیلم آموزشی رامیکس

۱۶ – ایجاد داشبورد های مبتنی بر نقشه طیف رنگی

۱۶ – ایجاد داشبورد های مبتنی بر نقشه طیف رنگی

نکات قسمت شانزدهم در این فیلم ساخت داشبورد های اطلاعاتی مبتنی بر نقشه رنگی آموزش داده می شود برای ساخت...

۱۵ – مدیریت داده های حجیم

۱۵ – مدیریت داده های حجیم

نکات قسمت پانزدهم داده حجیم Big Data در این فیلم آموزش نحوه بارگزاری و بهینه کردن واکشی اطلاعات با حجم...

۱۴-اعطای دسترسی به کاربران در سطح رکورد اطلاعاتی

۱۴-اعطای دسترسی به کاربران در سطح رکورد اطلاعاتی

نکات قسمت چهاردهم Row Level Permision با استفاده از پارامتر های سطح کاربر می توان رکورد هایی که مختص هر...

۱۳-کمبو باکس های آبشاری در پارامتر ها

۱۳-کمبو باکس های آبشاری در پارامتر ها

نکات قسمت سیزدهم شما می توانید کمبو باکس هایی به صورت والد فرزندی ایجاد کنید به عنوان مثال نام کشور...

۱۲-کار بر روی پارامتر های گزارش چاپی

۱۲-کار بر روی پارامتر های گزارش چاپی

نکات قسمت دوازدهم شما می توانید در گزارشات چاپی پارامتر های فرستاده شده به گزارش را در درون همان گزارش...

۱۱-آموزش فرم ساز قسمت چهارم

۱۱-آموزش فرم ساز قسمت چهارم

نکات قسمت یازدهم ساخت فرمی که ازسمت والد مقدار میگیرد کوری لود فرم فرزند نحوه اتصال دو فرم با یک...

۱۰-آموزش فرم ساز قسمت سوم

۱۰-آموزش فرم ساز قسمت سوم

نکات قسمت دهم ارتباط فرم با گرید اطلاعاتی فلید تایید در فرم که توسط کاربر قابل مشاهده نباشد اسکریپت به...

۹-آموزش فرم ساز قسمت دوم

۹-آموزش فرم ساز قسمت دوم

نکات قسمت نهم نحوه تصحیح عنوان فلید در فرم اعتبار سنجی فلید ها در sql تکراری نبودن فیلد بررسی حالت...

۸-آموزش فرم ساز قسمت اول

۸-آموزش فرم ساز قسمت اول

نکات قسمت هشتم در این آموزش تمامی موارد مربوط به ساخت فرم های داینامیک توضیح داده شده است . فرم...

۷-اتصال گزارشات به یکدیگر توسط پارامتر

۷-اتصال گزارشات به یکدیگر توسط پارامتر

نکات قسمت هفتم نحوه ساخت گزارشات مدیریتی توسط پارامتر به صورت دید کلی : برای نمایش گزارشات به مدیران سازمان...