1-آموزش رشته های اتصال

v

نکات قسمت اول


  • ساخت انواع کانکشن
  • توضیح رشته اتصال
  • اتصال از طریق ODBC به Oracel Exle sql
  • اتصال انواع porovider
  • توضیج قسمت های مدیریت اطلاعات

مدت زمان : 35 : 6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.