داشبورد استراتژیک

اگر داشنرم افزار هوش تجاری ,  داشبورد مدیران  , داشبورد مدیریتی  , گزارش ساز ,  نرم افزار داشبوردبوردها را براساس نقشی که دارند دسته بندی کنیم به سه دسته داشبوردهای استراتژیک، داشبوردهای تحلیلی و داشبوردهای عملیاتی می رسیم. در این پست می خواهم شما را با داشبورد استراتژیک آشنا کنم و تعریف مناسبی از آن ارائه دهم.

کاربرد اولیه داشبوردها استراتژیک یا راهبردی بود، به این معنی که در شروع پیدایش داشبوردهای مدیریتی و اطلاعاتی داشبوردها به منظور استراتژیک طراحی می شدند. داشبوردهای اجرایی (executive) و بسیاری از داشبوردهایی که به منظور پشتیبانی از مدیران در هر سطح از سازمان طراحی می شدند در اصل ماهیت استراتژیک داشتند.  چنین داشبوردهایی، نمای سریعی را که تصمیم گیرندگان برای نظارت بر سلامت و دیدن فرصتها و تهدیدهای آن نیاز داشتند را فراهم می کند.

داشبوردهای استراتژیک روی شاخصهای عملکرد سطح بالا تمرکز دارند تا مانند یک پرتو نور مسیر آینده را نشان دهند. معمولا حجم زیادی از اطلاعات و با جزیئات زیاد در این نوع داشبوردها ارائه نمی شود زیرا باعث می شود اهداف کلی نادیده گرفته شوند و حواس تصمیم گیرندگان را پرت می کند.

طراحی ساده برای این داشبوردهای استراتژیک مناسبتر است. با توجه به این که هدف این داشبوردها راهبردی است و نیازی به واکنش آنی تصمیم گیرنده به تغییرات سریع و آنی ندارد، داشبوردهای راهبردی نیازی به اطلاعات آنی و لحظه ای ندارند، بلکه باید از داده های ایستای ماهیانه، هفتگی یا روزانه استفاده کنند.

نهایتا این داشبوردها معمولا نمایش یک جهته هستند که آن چه اتفاق می افتد را ارائه می دهند. این داشبوردها معمولا به تعامل (drill down و drill through) که نیاز به تحلیل بیشتر دارد طراحی نشده اند زیرا به ندرت اتفاق می افتد که انجام تحلیل، وظیفه و مسئولیت اصلی یک مدیر استراتژیک باشد.

داشبوردهای استراتژیک معمولا مستقیما با متودولوژی کارت امتیازی متوازن که توسط دیوید نورتون و روبرت کاپلان ابداع شد در ارتباط هستند. در بیشتر موارد داشبوردهای استراتژیک برای نظارت بر پیشرفت شرکت با توجه به اهداف از پی تعریف شده استفاده می شوند. به همین دلیل نمای کلی داشبورد با شاخصهای کلیدی عملکرد پر می شود.

داشبوردهای استراتژیک کارکردهای کلان سطح سازمان را هدف گرفته اند بنابراین طراحی چنین این نوع داشبورد با این چالش روبروست که: چگونه همه کارکردهای سازمان را به صورت مرتبط به هم، فشرده و شهودی در کنار هم قرار دهیم؟ با استفاده از مصورسازی و تجمیع داده ها می توان این کار را انجام داد.

منبع: کتاب Information Dashboard Design

biplus.ir

نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو

نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.