مرحله تبديل (Transformation) در ETL چيست؟

پس از استخراج اطلاعات، بايد پردازش­هايي روي آنها انجام شود تا فرمت آنها مناسب و يکپارچه شود. در اين مرحله موارد زير انجام مي شوند:

 

1-     اعتبارسنجي داده­ها: سازگاري و عدم تناقض اطلاعات جديد استخراج شده از منابع اطلاعاتي و اطلاعات موجود در DWHدر اين قسمت بررسي مي­شود.

 

2-     بررسي صحت داده­ها: آيا فيلدها مقادير درستي به خود گرفته­اند؟ براي مثال آيا در فيلدي که ارزش مقادير on و offهستند، تمامي داده­ها يکي از اين دو مقدار را دارند؟

 

3-     تبديل انواع داده­ها: داده­ها از منابع اطلاعاتي مختلف مي­آيند و در نتيجه ممکن است فيلدهاي مشابه داراي مقادير مختلفي باشند. براي مثال يک فيلد دو مقداري در يک منبع اطلاعاتي on و offباشد و در منبع اطلاعاتي ديگر ۰ و ۱. تمامي اطلاعاتي که واردDWHمي­شوند بايد از اين جهت اصلاح شوند.

 

4-     اعمال قوانين تجاري: در اين مرحله مي­توان بررسي کرد آيا داده­هاي موجود مطابق با نيازهاي سازماني هستند؟ براي مثال آيا در اطلاعات مربوط به مشتريان نام و نام خانوادگي آنها وجود دارد.

 

5-     يکپارچه­سازي اطلاعات: براي مثال ممکن است يک سيستم اطلاعات مشتريان را نگهداري کند و سيستم ديگر اطلاعات فروش را. اطلاعات موجود در دو سيستم مذکور بايد با هم يکپارچه شوند.

 

اين مرحله در واقع، پيچيده ترين مرحله در فرآيند ETLاست. قسمتي از اين فرآيند را مي­توان در مرحله استخراج داده­ها انجام داد. مانند سيستم­هاي اطلاعاتي قديمي که در آنها اطلاعات از تمامي فايل­هاي اطلاعاتي موجود جمع­آوري شده و يک فايل متني از روي آنها ساخته مي­شود.

نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو

نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.