ویژگی های اصلی DWH چیست؟

1- مبتني بر موضوع:
·                 سازماندهي داده­ها بسته به چگونگي ارجاع كاربران.
2- يكپارچگي
·                    يكپارچه سازي اسامي.
·                    يكپارچه سازي واحدهاي اندازه­گيري متغيرها.
·                    يكپارچه سازي ساختارهاي داده­اي از نظر محدوده ارزشها.
·                    حذف ناسازگاريها و اطلاعات متناقض.
3-  غير قابل تغيير
·                   داده­هاي فقط خواندني
4- محدوده وسيع زماني
·                   محيط هاي عملياتي: گستره زماني 60-90 روز
·                   پايگاه داده تحليلی: گستره زماني 5-10 سال
5- خلاصه شده
·                   داده هاي تحليلي مناسب براي تصميم­گيري­ها بر اساس اهداف تعيين شده
6- حجيم
·                   به علت محدوده وسيع زماني
7- نرمال­نشده
·                   امكان وجود افزونگي
پایگاه­داده تحلیلی در واقع پایگاهی است که خروجی فرایند ETL در آن قرار می­گیرد. داده­های استخراج شده و منتقل شده در این پایگاه داده loadمی­شوند. قابل ذکر است که در پیاده سازی یک DWH می­توان از روش­های مختلفی استفاده کرد که استفاده از data martها یکی از آن است. بسته به نحوه پیاده­سازی یک DWH میزان اهمیت خصوصیات فوق تغییر می­کنند.
دقت در خصوصیات مهم فوق نشان می دهد که آنچه در پیاده سازی و کارگیری یک DWHبیشتر مهم است، میزان توانایی آن در پاسخ گویی به queryها است و هزینه را بیشتر در بخش ایجاد و وارد کردن اطلاعات وارد می کنند تا هزینه زمانی کمتر و کارآیی بالاتری را در هنگام بازیابی اطلاعات به دست آورند. این نکته مهم در می تواند در معماری سیستم بسیار مهم باشد.

نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو

نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.