چرا داده‏کاوی سودآور است؟

از آنجا که داده کاوی منجر به اخذ تصمیمات واقع بینانه می شود. و منجر به تکرار تصمیمات سودآور گذشته و عدم تکرار تصمیمات اشتباه می گردد، سود آور است.با داده کاوری تصمیمات احساسی مدیران حذف میشود.

داده کاوی اخذ تصمیمات زیانده را می کاهد

واخذ تصمیمات سودآور را افزایش می دهد.

 و مدیران ارشد در تصمیم گیری خود از علم و آگاهی کامل بهره می جویند. بنابراین ضررهای ناشی از اخذ تصمیمات بدون آگاهی و با سعی و خطا است از سیستم مدیریت حذف می شود. و تصمیمات جدید خود تجارب موفقیت جدید کسب و کاری خواهد بود که دانش را به حوزه خود وارد کرده است. داده‏کاوی همچنین فضای سال های گذشته ی شرکت شما را می نگرد و در نهایت نشان می دهد که کدام تصمیمات منجر به سود شده است در حالی که شما از آن ها بی خبر بوده اید. مدیران ارشد همواره در حال اخذ تصمیمات جدید هستند و این تصمیمات ایشان است که منجر به زیان و یا منفعت مجموعه می شود. بسیاری از این تصمیمات بر اساس واقعیات موجود گرفته نمی شود و عواملی چون «فراموشی»، «تخلفات و تقلبات»، «اشکالات خط تولید»، «منافع شخصی» و «سیاست های اعمال نفوذ شده از جاهای دیگر» منجر به اتخاذ تصمیمات غیر شفاف و در نتیجه زیانبار می شود. داده کاوی اخذ تصمیمات زیانده را می کاهد. مدیران در فضای شفاف نمی توانند احساسی تصمیم بگیرند. و با علم  به گذشته می دانند کدام تصمیمات زیانده بوده اند. یکی از مزایای مهم داده کاوی این است که فضای حاکم بر کسب و کار شما را شفاف می کند و شما را یاری می رساند تا واقع بینانه تصمیم گیری کنید. در کسب و کار های گوناگون بررسی شده است و نتیجه بر ان بوده که تصمیمات ۱۰ سال گذشته یک کسب و کار مشخص در بسیاری از موارد مشابه بوده است. این شباهت در خاطر صاحبان کسب و کار نمی ماند و اکثرا حتی نمایان هم نمی شود. داده‏کاوی فضای سال های گذشته ی کسب و کار شما را بازخوانی می کند و به شما می گوید کدام تصمیمات منجر به سود شده است و کدام تصمیمات منجر به زیان کسب و کار شده است.بنابراین داده‏کاوی باعث می شود تصمیمات زیانده کسب و کارتان در گذشته را تکرار نکنید ولی تصمیمات سودآور اتفاق افتاده در گذشته را دوباره تکرار کنید.

نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو

نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.