گردش اطلاعات در فرآيند BI

داده ها با ورود به سيستم مورد پردازش قرار گرفته و تبديل به دانش مي شوند. سپس دانش به دست آمده مورد تحليل قرار گرفته و نتايج تحليلي از آن حاصل مي شود. از روی نتايج تحليلي بينشي نسبت به سازمان پيدا مي شود که بر اساس آن مديران تصميات لازم را اتخاذ مي کنند و اعمالي براي بهبود عملکرد سازمان انجام مي دهند.
از اين ديدگاه تجاری اطلاعات موجود ابتدا قادر به پاسخگويي به اين سؤال هستند: "در سيستم چه اتفاقي افتاد است؟" با پردازش اطلاعات موجود مي توان به اين سؤال پاسخ داد: "اين اتفاق چرا رخ داده است؟" در نهايت با تصميمي که مديران اتخاذ مي کنند ميتوان پيش بيني کرد: "چه اتفاقي خواهد افتاد؟"
فرايند BI را مي توان به صورت زير نشان داد: داده -> اطلاعات -> دانش -> برنامه قابل اجرا (Actionable Plan)
• داده به اطلاعات: فرايند تعيين داده هايي که بايد در يک حوزه (context) خاص بايد جمع آوري و مديريت شوند.
• اطلاعات به دانش: فرايندي که شامل اجزاي تحليلي مي شود. مانند: data warehousing، OLAP، data quality، data profiling، business rule analysis و data mining.
• دانش به برنامه قابل اجرا: مهمترين جنبه از فرايند BI است. داده اي داراي ارزش است که بتوان از آن برنامه قابل اجرا به دست آورد. اين ويژگي از مهمترين پارامترهاي ROI براي BI در يک سازمان است.

نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو

نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.