13-کمبو باکس های آبشاری در پارامتر ها

نکات قسمت سیزدهم


  • شما می توانید کمبو باکس هایی به صورت والد فرزندی ایجاد کنید به عنوان مثال نام کشور ،نام استان، نام شهر ،نام دهستان و …. دراین حالت شما با انتخاب نام کشور از کمبو باکس اول فقط نام استان های همان کشور در کمبو باکس دوم نشان داده می شود و با انتخاب نام استان فقط شهر های آن استان نمایش داده می شود
  • ساخت منبع داده پارامتریک با پارامتر آبشاری
  • ساخت پارامتر های که از دیگر پارمترها مقادر میگرند
  • کوری پارامترهای آبشاری

مدت زمان : 22 : 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.