14-اعطای دسترسی به کاربران در سطح رکورد اطلاعاتی

نکات قسمت چهاردهم


  • Row Level Permision
  • با استفاده از پارامتر های سطح کاربر می توان رکورد هایی که مختص هر کاربر است را مشاهده کرد به عنوان مثال کارمندان تهران فقط موارد مربوط به شهر تهران را مشاهده کنن
  • ساخت منبع داده با منبع داده سطح کاربر
  • ساخت پارامترهای اشتراکی که به ازای هر کاربر مقدار میگیرد
  • ساخت جدول اطلاعاتی از رشته با تابع split
  • تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با تابع DLF
  • کار با پامتر های مخفی

مدت زمان : 10 : 12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.