2-آموزش نحوه ساختن منبع داده

نکات قسمت دوم


 • ساخت منبع داده
  • توضیح نحوه ساخت
  • مدیریت ستون ها
  • تغییر نام ستون
  • اعمال محاسبات روی ستون ها
 • مدیریت برچسب
 • دسترسی کاربران به گرید
 • توضیح وِیژگی های گرید
  • حذف و اضافه ستون ها
  • مرتب سازی در ستون ها
  • ساخت برچسب از روی گرید جاری
  • دسته بندی ستون ها
  • ریسایز کردن ستون ها
 • فیلتر روی ستون
 • فیلترینگ پیشرفته
 • توضیح انواع خروجی ها
 • ساخت ستون اطلاعاتی کمبو
 • اشتراک گزارشات در درخت گزاراشات
 • اضافه کردن ستون اطلاعاتی در منبع داده

مدت زمان : 44 : 21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.