17 – ایجاد داشبورد های مبتنی بر نقشه GIS

17 – ایجاد داشبورد های مبتنی بر نقشه GIS

نکات قسمت هفدهم در این فیلم ساخت داشبورد های اطلاعاتی مبتنی بر نقشه GIS آموزش داده می شود نحوه ساخت...

16 – ایجاد داشبورد های مبتنی بر نقشه طیف رنگی

16 – ایجاد داشبورد های مبتنی بر نقشه طیف رنگی

نکات قسمت شانزدهم در این فیلم ساخت داشبورد های اطلاعاتی مبتنی بر نقشه رنگی آموزش داده می شود برای ساخت...

15 – مدیریت داده های حجیم

15 – مدیریت داده های حجیم

نکات قسمت پانزدهم داده حجیم Big Data در این فیلم آموزش نحوه بارگزاری و بهینه کردن واکشی اطلاعات با حجم...

14-اعطای دسترسی به کاربران در سطح رکورد اطلاعاتی

14-اعطای دسترسی به کاربران در سطح رکورد اطلاعاتی

نکات قسمت چهاردهم Row Level Permision با استفاده از پارامتر های سطح کاربر می توان رکورد هایی که مختص هر...

13-کمبو باکس های آبشاری در پارامتر ها

13-کمبو باکس های آبشاری در پارامتر ها

نکات قسمت سیزدهم شما می توانید کمبو باکس هایی به صورت والد فرزندی ایجاد کنید به عنوان مثال نام کشور...

12-کار بر روی پارامتر های گزارش چاپی

12-کار بر روی پارامتر های گزارش چاپی

نکات قسمت دوازدهم شما می توانید در گزارشات چاپی پارامتر های فرستاده شده به گزارش را در درون همان گزارش...

11-آموزش فرم ساز قسمت چهارم

11-آموزش فرم ساز قسمت چهارم

نکات قسمت یازدهم ساخت فرمی که ازسمت والد مقدار میگیرد کوری لود فرم فرزند نحوه اتصال دو فرم با یک...

10-آموزش فرم ساز قسمت سوم

10-آموزش فرم ساز قسمت سوم

نکات قسمت دهم ارتباط فرم با گرید اطلاعاتی فلید تایید در فرم که توسط کاربر قابل مشاهده نباشد اسکریپت به...

9-آموزش فرم ساز قسمت دوم

9-آموزش فرم ساز قسمت دوم

نکات قسمت نهم نحوه تصحیح عنوان فلید در فرم اعتبار سنجی فلید ها در sql تکراری نبودن فیلد بررسی حالت...

8-آموزش فرم ساز قسمت اول

8-آموزش فرم ساز قسمت اول

نکات قسمت هشتم در این آموزش تمامی موارد مربوط به ساخت فرم های داینامیک توضیح داده شده است . فرم...