23-آموزش گزارش چاپی قسمت 4

نکات قسمت بیست و سوم


  • اموز ش گزارش متقاطع (pivot)
  • اضافه کردن ستون ها وستر ها وفلید محاسباتی
  • چینش متن در CrassTab
  • نمایش یا عدم نمایش Summery در Pivot
  • دو مقداری کردن فیلد محاسباتی
  • نمایش دو صفحه از گزارش همزمان

مدت زمان : 57: 10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.