24-آموزش گزارش چاپی قسمت 5

نکات قسمت بیست و چهارم


  • اتصال گزارشات به یک دیگر در محیط عملیاتی
  • نمایش یا عدم نمایش قسمت های گزارش با مقدار دهی پارامتر ها در لینک
  • باز کردن گزاراش های موجود یک صفحه در صفحه جدید
  • ارتباط بین دو منبع داده برای گزارش گیری
  • اضافه کردن توابع خاص کاربر به گزارشات
  • link کردن گزارشات به یک دیگر و ارسال پارمتر

مدت زمان : 53 : 15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.