7-اتصال گزارشات به یکدیگر توسط پارامتر

نکات قسمت هفتم


  • نحوه ساخت گزارشات مدیریتی توسط پارامتر به صورت دید کلی : برای نمایش گزارشات به مدیران سازمان شما می توانید یک گزارش کل به جزء بسازید به عنوان مثال در صفحه اول گزارش توضیحات کلی و ارقام کلی مانند جمع فروش در سالهای مختلف را قرار دهید و کاربر نهایی با کلیک کردن بر روی هر سال به داشبورد ریز فروش همان سال منتقل شود در واقع می توان توسط مواردی که در این آموزش توضیح داده شده است گزارشات خود را به هم وصل کنید .
  • ایجاد فلید جدید در منبع داده برای اتصال گزارشات
  • ایجاد لینک ارسال پارمتر گزارش
  • ارسال پارارمتر از یک گزارش به گزارش دیگر
  • نحوه ساخت لینک گزارش
  • لینک URL URLmodal
  • نحوه ساخت لینک در گزارش چاپی
  • نحوه اتصال گرید به گزارش چاپی
  • فلید اکشن در گرید اطلاعاتی

مدت زمان : 29 : 16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.