9-آموزش فرم ساز قسمت دوم

نکات قسمت نهم


  • نحوه تصحیح عنوان فلید در فرم
  • اعتبار سنجی فلید ها در sql
    • تکراری نبودن فیلد
    • بررسی حالت فرم(مد ویرایش یا وارد کردن دیتا)
    • بررسی طول کاراکتر ها
  • مقایسه بین دو فیلد

مدت زمان : 25 : 15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.