Data Modeling چیست ؟

داشبرود مدیران مدل سازی داده

مدلسازی داده یا Data Modeling به صورت کلی در مهنسی نرم افزار، فرآیند مستندسازیِ طراحی یک سیستم نرم افزاری پیچیده و تبدیل آن به دیاگرامی است که به سادگی درک شود. این دیاگرام از متن و نشانه های خاصی برای نشان دادن جریان داده ها استفاده می کند. از این دیاگرام می توان به عنوان برنامه کاری برای ساخت و یا مهندسی مجدد یک سیستم استقاده نمود.

معمولا مدل داده ها در فازهای تحلیل و طراحی پروژه در جهت اطمینان از این که کلیه جوانب یک سیستم به درستی درک شده است ایجاد می شود. یک مدل داده ای را می توان فلوچارتی در نظر گرفت که روابط بین داده ها را نمایش می دهد. از آنجا که نشان دادن همه روابط ممکن در داده ها کار زمان بر و سنگینی است، نمی توان این کار در یک مرحله انجام داد.

بنابراین معمولا به ترتیب مدل های مفهومی، منطقی و فیزیکی داده ها ساخته می شوند. این مدل های داده ای به دینفعان پروژه سیستم اطلاعاتی امکان می دهد خطاها را به سرعت شناسایی کرده و قبل از شروع کار کد نویسی تغییرات لازم را اعمال کنند. متخصصان مدلسازی داده ها اغلب از چند مدل برای دیدن یک داده استفاده می کنند تا مطمئن شوند که همه فرآیندها، موجودیتها و روابط بین داده ها به درستی شناسایی شده اند.

اگر مدلسازی داده ها در طراحی سیستم های اطلاعاتی سازمانی مورد نظر باشد، به عنوان فرآیندی برای تعریف و تحلیل نیازمندی های مورد نیاز داده ها برای پشتیبانی از فرآیندهای کسب وکار تعریف می شود. بنابراین در فرآیند مدلسازی داده ها، متخصصین مدلسازی داده ها باید با ذینفعان کسب و کار و همچنین کاربران سیستم های اطلاعاتی به صورت تنگاتنگی کار کنند تا بتوانند نیازمندی های سیستم را به درستی شناسایی کنند.

در مبحث هوش تجاری و خصوصا تحلیل داده ها در کسب وکار، مدلسازی داده شیوه مهیا کردن داده ها برای تحلیل و اکتشاف داده هاست. نرم افزارهای هوش تجاری مدرن دارای ابزارهای قدرتمندی برای خودکار نمودن کار طاقت فرسا و زمانبر آماده سازی مدلسازی و profiling داده ها هستند. یعنی هدف از Data Modeling در ابزارهای هوش تجاری، تحلیل داده هاست و نه استفاده از داده ها در سیستم های تراکنشی.

مدلسازی داده ها کلید اصلی موفقیت در هوش کسب وکار (BI) است. مدلسازی داده ها در هوش تجاری باید کسب وکار محور باشد یعنی باید بر حل مسائل کاری متمرکز باشد. این کار با تعریف واضحی از کسب وکار خاصی که سیستم برای آن طراحی می شود، شروع می شود. در تعریف این کسب وکار خاص، شناخت هدف کسب وکار و این که چگونه داده ها به آن کسب وکار کمک می کند ضروری است. در هوش تجاری، یک مدل داده برای یک بخش از یک کسب وکار به سختی برای بخش های دیگر آن مناسب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.