ETL چیست؟

طي فرآيند ETL داده­ها از منابع اطلاعاتي مورد نياز موجود در سازمان يا خارج از آن مانند، پايگاه­هاي داده، فايل­هاي متني، سيستم­هاي قديمي و صفحات گسترده (Spread Sheets) استخراج شده و تبديل به اطلاعاتي سازگار با فرمت معين مي­شوند و سپس در يک مخزن اطلاعاتي که در اغلب اوقات يک DWH است، قرار داده مي­شوند. براي انجام ETLنياز به تخصص­هاي مختلفي چون تجزيه و تحليل تجاري، طراحي پايگاه داده و برنامه­نويسي وجود دارد.

پيش از انجام فرآيند ETLابتدا بايد منابع اطلاعاتي که قرار است داده­هاي آنها به DWHمنتقل شوند، شناسايي شوند، مقصد آنها در DWHمشخص شوند و تبديلاتي که بايد بر آنها انجام شود تا واردDWH شوند، تعيين شوند. نحوه نگاشت اطلاعات به صورت اوليه، بايد در مرحله جمع­آوري نيازها و مدل­سازي اطلاعات انجام شود. اطلاعات جزيي تر مربوط به نحوه نگاشت داده ها از منابع اطلاعاتي اوليه به DWHدر مرحله طراحي و پياده­سازي ETLمشخص مي­شود.

· شناسايي منابع اطلاعاتي:پايگاه­هاي داده mainframe مانند:VSAM ،DB2 ،IBMS Adabas و ISAM پايگاه­هاي داده client-server مانندInformix و Oracle پايگاه­هاي اطلاعاتي PC مانند Access، صفحات گسترده مانند Excelنمونه­هايي از مهمترين انواع منابع اطلاعاتي را تشکيل مي­دهند. در برخي سيستم­ها شناسايي منابع اطلاعاتي به سادگي مکان­يابي سرورهاي پايگاه­داده سيستم است. در برخي سيستم­هاي پيچيده­تر، براي شناسايي اين منابع بايد اعمالي نظير تعريف دقيق فيلدهاي اطلاعاتي و تعريف ارزش­هاي اطلاعاتي مربوط به اين فيلدها انجام شود.

· تعِيين مقصد داده­ها: براي تمامي اطلاعات موجود در منابع اطلاعاتي شناسايي شده بايد مکاني در DWHدر نظر گرفته شود. داده هاي اطلاعاتي در قسمت­هاي مختلفDWH قرار مي­گيرند.

· نگاشت داده­هاي اطلاعاتي از مبدأ به مقصد: نحوه نگاشت داده­ها از مبدأ به مقصد و تغييراتي که بايد بر داده­هاي اوليه اعمال شود تا به فرمت مناسب براي DWHدرآيند بايد تعيين شوند. اين تغييرات موارد زير شامل مي­شود:

o خلاصه سازي اطلاعات.

o تغيير اطلاعات.

o کدگشايي اطلاعات کد شده.

o ايجاد تغييرات لازم براي هماهنگ سازي داده­هاي اطلاعاتي مشابه که در چند منبع اطلاعاتي مختلف وجود دارند.

اطلاعات مربوط به نحوه نگاشت اطلاعات در نقشه اطلاعات (Data Map) نگهداري مي شود.

يک سيستم ETLداراي چهار بخش اصلي است:

استخراج (Extraction)

تبديل (Transformation)

بارگذاري (Loading)

Meta Data

فرایند ETL، یک پروسه محسوب می شود. به این معنی که به صورت پیوسته و مداوم در سیستم باید انجام شود. به ازای داده هایی عملیاتی که در طول زمان در سازمان به وجود می آید این فرایند نیز انجام می شود. آنچه که در استقرار یک هوش تجاری در سازمان مهم است ایجاد مهماری و ساختاری مناسب است به طوری که این در طول اجرای عملیات مختلف، ETL با سازگاری با آن فرایند به سرعت انجام پذیرد. پس ساختار مورد استفاده برای ETL قبل از انجام آن از اهمیت بالایی برخوردار است. فرایند ETL به دلیل اینکه روی حجم بالایی از اطلاعات انجام می شود و معملا همراه با یکپارچه کردن داده ها همراه است می بایست در طول دوره های مختلف انجام شود. در این دوره ها و به هنگام آغاز فرایند ETL به دلیل بالا رفتن حجم ترافیک شبکه و پردازش سرورهای پایگاه داده ممکن است در انجام فرایندهای دیگر تجاری BI اختلال ایجاد شود که می بایست در طراحی هوش تجاری مورد توجه قرار گیرد.

نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو

نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.