هوش تجاری

کلیک ویو و داشبورد مدیریتی

QlikView 11 – کلیک ویو

QlikView 11 اکتشاف کسب و کار را به سطحی کاملا جدید ارتقا می دهد و کاربران را قادر می سازد...

کلیک ویو چیست

QlikView + BI – هوش تجاری در دستان کلیک ویو

در طول ۱۰ سال اخیر، اکثر سازمان ها مبالغ متنابهی در زمینه اتوماتیک کردن فرآیندهای سازمانی از طریق طراحی و...

راه کار های موقیت در پروژه

راهکارهای علمی برای پیش بینی آینده کسب وکار

موضوع عجیبی نیست اگر بشنویم مدیریت شرکتی در مورد پیش بینی های کسب وکارش صحبت کند: «فروش ما با ارقام...

هوش تجاری و کاربد های آن

هوش تجاری – اسلحه ای بزرگ در دسترس همگان

هر سازمان بزرگ یا کوچک در هر جایگاهی از کسب و کارش هزارن دلیل دارد تا با قدرت بخواهد موقعیت...

داشبورد مدیرتی

راه حلی کارآمد جهت ارائه گزارشات مدیریتی

بطور کلی در همه سازمانها و شرکتها، درخواست گزارش و اطلاعات از لایه مدیریت ارشد و به بالطبع تهیه و...

کابرد های هوش تجاری در انتخاب های پیش رو

هوش تجاری و انتخابات پیش رو

این روزها بساط آمار و تحلیل داده ها داغ است. از یکرو رقبای انتخاباتی با نقد وضع موجود سعی دارند...