مقالات

Nosql

رده‌ها و انواع مختلف بانک‌های اطلاعاتی NoSQL

۴ رده و گروه عمده بانک‌های اطلاعاتی NoSQL وجود دارند؛ شامل: الف) Key-Value stores که پایه بانک‌های اطلاعاتی NoSQL را...